Jesteś tutaj: Home »

"ZAPROJEKTOWANE PO LUDZKU"

medium_news_header_81.jpg

W drugiej edycji konkursu "Zaprojektowane po ludzku - Miasto bardziej Wspólne", organizowanego przez Gazetę Wyborczą oraz serwis otodom.pl, w kategorii inicjatywa-działanie,  jurorzy docenili program KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Co ważne dla nas - w składzie reprezentacji zespołu Kształtowania Przestrzeni odbierającego statuetkę występowała nasza koleżanka z SARP Gorzów Wlkp. - Kasia Gucałło

Serdecznie gratulujemy, a w ramach przypomnienia przedstawiamy najważniejsze informacje dot. programu oraz zachęcamy do udziału we wspólnych działaniach edukacyjnych.

IDEA

Każdy z nas ma wpływ na przestrzeń, która go otacza, niezależenie od swojego wieku, wykształcenia, profesji czy miejsca zamieszkania. Często zapomina się o tym, zauważając tylko decyzję podejmowane przez samorządy, architektów czy planistów. Program edukacyjny powstał po to, by kształtować świadome społeczeństwo: ludzi, którzy zgłaszają wartościowe projekty do budżetu obywatelskiego i potrafią zadbać o estetyczne szyldy swoich miejsc pracy; umieją czytać plan miejscowy i zadbać o ergonomię w mieszkaniu; doceniają lokalny koloryt swoich miast i są otwarci na nowoczesne rozwiązania architektoniczne; są częścią społeczeństwa obywatelskiego i nie boją się mieć indywidualnego podejścia do najbliższej przestrzeni; czują dumę płynącą z tożsamości lokalnej i bez kompleksów poruszają się poznając nowe rejony; są odpowiedzialni za swoje miejsce na ziemi.
Proponowana otwarta formuła zajęć zawiera w sobie prezentacje, dyskusje, burze mózgów oraz część warsztatową, zostawiając miejsce na eksplorowanie najbliższego otoczenia oraz modyfikacje wprowadzane przez edukatorów. Program jest elastyczny, dzięki czemu cały czas jest udoskonalany przez wkład osób, które biorą w nim udział.

CELE
• Rozwijanie świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy.
• Rozwijanie zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów przestrzeni zabudowanej.
• Zapoznanie z rodzajami dokumentów planistycznych i projektowych.
• Zwrócenie uwagi na regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne, budowanie tożsamości kulturowej.
• Kształcenie świadomości obowiązków, praw oraz ról odgrywanych przez twórców i użytkowników przestrzeni zabudowanej.
• Zapoznanie ze słownictwem potrzebnym do dyskusji na temat cech i jakości budowli oraz przestrzeni zabudowanej oraz tego, jaki mają wpływ na życie mieszkańców.
• Rozwijanie umiejętności krytycznego oraz analitycznego rozwiązywania problemów.
• Propagowanie twórczego myślenia oraz kreatywności.
• Promowanie świadomości społecznej oraz rozwoju osobistego.
• Kształtowanie zdolności pracy indywidualnej, pracy w grupie, gospodarowania czasem, komunikacji oraz prezentacji zagadnień.

ZASADY

Zajęcia prowadzone są przez Architektów-Edukatorów. Program podzielony jest na trzy cykle, z których każdy składa się  z pięciu spotkań.
Struktura programu jest bardzo czytelna i składa się z trzech cykli:
• „A” – „Ja i przestrzeń”
• „B” – „My i przestrzeń”
• „C” – „Czas i przestrzeń”
Do każdych zajęć opracowany jest scenariusz (dostępny w zakładce podręcznik), który stanowi szkielet zajęć. Dodatkowo Architekci- Edukatorzy wyposażani są w arkusze pracy oraz prezentacje multimedialne. Mają także do dyspozycji kwotę, którą mogą przeznaczyć na dowolne pomoce dydaktyczne, w zależności od własnej inwencji.
Po zakończeniu cyklu zajęć Edukator zobowiązany jest wypełnić ankietę ewaluacyjną oraz dostarczyć dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć.
Zajęcia są bezpłatne dla uczestników. Placówka chcąca wziąć udział w programie zobowiązuje się udostępnić salę na zajęcia, zorganizować grupę uczniów, dostarczyć podpisane zgody RODO oraz zapewnić pedagoga wspomagającego.
Każdy scenariusz zawiera podejście interdyscyplinarne, które umożliwia włączenie się pedagoga wspomagającego w proces edukacji w odniesieniu do jego specjalizacji.

źródło informacji: www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z bardzo ciekawą genezą powstania programu, dostępną na stronie internetowej organizatora.

Więcej o konkursie:

https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/0,166371.html#TRNavSST