Jesteś tutaj: Home » Konkursy »

Arsenał Kultury

Link do strony konkursu

konkurs.gorzow.pl/arsenal/

Międzynarodowy konkurs
architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynku przy ul. Wełniany Rynek 18
w Gorzowie Wlkp. na potrzeby instytucji kultury
– Miejskiego Ośrodka Sztuki
i Miejskiego Centrum Kultury oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego

Budynek „Przemysłówki” wzniesiony w 1970 roku jako siedziba Miejskiego Biura Projektów, powstał w obrębie średniowiecznego założenia urbanistycznego. Obszar ten ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania w sposób, który dzisiaj uznajemy za (?) nie zawsze skoordynowany i zmierzający do uzyskania właściwie skomponowanego i spójnego organizmu urbanistyczno-architektonicznego.
    W ostatnich latach, na skutek niekorzystnych zmian urbanizacyjnych spadła atrakcyjność tej części miasta zarówno dla lokalnych przedsiębiorców jak i mieszkańców. Fakt ten przyczynił się do poważnego zmniejszenia aktywności biznesowej i postępującej destrukcji tkanki miejskiej. Aby powstrzymać te niekorzystne procesy miasto poszukuje możliwości wprowadzenia do centrum miastotwórczych aktywności, dających nadzieję na ożywienie tego rejonu Gorzowa.
Zapadła decyzja o przebudowie i rozbudowie będącego w posiadaniu miasta części (?) budynku i zlokalizowaniu w oparciu o jego potencjał i potencjał jego otoczenia znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu (?) Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury. Wybraliśmy dla wyłonienia koncepcji formułę konkursu architektoniczno-urbanistycznego mając świadomość, że tak ważne rozstrzygnięcie przestrzenne, winno być realizowane przez profesjonalistów.

Pierwotny zapis o poprzednim konkursie na zagospodarowanie centrum usunięty, Czyli jest już niepotrzebny? Nie analizowałem aż tak dokładnie starego konkursu w odniesieniu do obecnej koncepcji przebudowy Przemysłówki, ale byłoby fajnie, gdyby była  zachowana jakaś ciągłość tych koncepcji. Jeśli jest to można by powrócić do tezy „poszanowania”

„Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie życząc owocnej pracy, wspaniałych pomysłów i powodzenia.”
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki