Jesteś tutaj: Home »

Urząd Miasta

medium_news_header_19.jpg

Link do strony z wynikami konkursu

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wlkp. oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego

Funkcjonujący  dziś  budynek  Urzędu  Miasta  wzniesiony  w  1930  roku  jako  budynek  Miejskiej  Kasy  Oszczędności,  swoją  obecną  rolę  pełni  od  zakończenia  II  Wojny  Światowej.  Sąsiadują  z  nim  poprzez  wspólny  dziedziniec  budynek  historycznego  ratusza  wzniesiony  w  latach  1922-24  i  osiemnastowieczny  sierociniec (oba obecnie nieużytkowane). Obszar historycznego centrum miasta w  obrębie  którego  zlokalizowany  jest  ratusz,  ulegał  stałej  przebudowie  i  zmianom  zagospodarowania  w  sposób  nie  zawsze  skoordynowany  i  zmierzający  do  uzyskania  właściwie  skomponowanego  i  spójnego  organizmu  urbanistyczno- architektonicznego. Celem wskazania właściwych kierunków rozwoju, w 2009 roku zorganizowany  został  konkurs  architektoniczno-urbanistyczny  na  zagospodarowanie  centrum  miasta Gorzowa. Jego podstawowe rozstrzygnięcia to między innymi modernizacja  układu  komunikacyjnego  w  obrębie  centrum  z  ustaleniem  konieczności  realizacji  dwóch  nowych  przepraw  mostowych,  w  tym  jednej  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  magistratu.  Zamawiający  oczekuje  możliwie  dużego  uszanowania  wyników  wspomnianego konkursu w opracowaniu dotyczącym ratusza.