KONKURS SARP nr 997

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 15.09.2020, 09:41:50 05.10.2020, 12:25:11 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 286 KB)
2. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia udziału w konkursie Pobierz plik » (format .zip, 77 KB)
3. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz plik » (format .zip, 59 KB)
4. 15.09.2020, 09:41:50 29.09.2020, 18:02:37 Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Pobierz plik » (format .zip, 104 KB)
5. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 4 - oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich Pobierz plik » (format .zip, 79 KB)
6. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 4a - oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich Pobierz plik » (format .zip, 77 KB)
7. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Pobierz plik » (format .zip, 57 KB)
8. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 6 - karta potwierdzenia złożenia pracy konkursowej Pobierz plik » (format .zip, 59 KB)
9. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 7 - karta identyfikacyjna uczestnika konkursu Pobierz plik » (format .zip, 93 KB)
10. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 8 - Regulamin Sądu Konkursowego Pobierz plik » (format .pdf, 191 KB)
11. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 9 - program funkcjonalno - użytkowy Pobierz plik » (format .zip, 3.03 MB)
12. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 10 - wzór tabeli zestawienia pomieszczeń i tabeli kosztów Pobierz plik » (format .zip, 78 KB)
13. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 11 - schematy organizacyjne Pobierz plik » (format .zip, 44 KB)
14. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 12 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik » (format .zip, 3.8 MB)
15. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 13 - mapa cyfrowa Pobierz plik » (format .zip, 143.84 MB)
16. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 14 - zakres opracowania – mapa Pobierz plik » (format .pdf, 814 KB)
17. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 15 - ortofotomapa Pobierz plik » (format .zip, 1.13 MB)
18. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 16 - inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinią przyrodniczą Pobierz plik » (format .zip, 4.45 MB)
19. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 17 - opinia geotechniczna Pobierz plik » (format .pdf, 5.24 MB)
20. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 18 - istotne postanowienia umowy (wzór umowy o prace projektowe) Pobierz plik » (format .pdf, 363 KB)
21. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 19A - fotografie, część 1 Pobierz plik » (format .zip, 92.68 MB)
22. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 19B - fotografie, część 2 Pobierz plik » (format .zip, 187.94 MB)
23. 15.09.2020, 09:41:50 15.09.2020, 09:41:50 Załącznik nr 19C - fotografie, część 3 Pobierz plik » (format .zip, 177.89 MB)