KONKURS SARP nr 997

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Na podstawie pkt. III.14 Regulaminu Konkursu, Sąd Konkursowy informuje o otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Otwarcie wniosków nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu do ich składania, tj. dnia 08 października 2020 r. po godz. 15:00.

Poniżej przedstawiono listę podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Lp.

Nazwa i adres podmiotu składającego wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

01

MS86A Maciej Sokolnicki Architekt, ul. Serbska 14b/7, 61-696 Poznań

02

AC Studio Jacek Sołgała Jarosław Romański s.c. ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 Poznań

03

ARE Stiasny/Wacławek sp. z o.o., ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

04

B.R.H. Zakład Budownictwa – Henryk Bereżecki, ul. Tapicerska 26, 53-205 Wrocław

05

Autorska Pracownia Architektoniczna „Projekt” Sp. z o.o., ul. Jedności 78, 65-018 Zielona Góra

06

Filip Żuchowski, ul. Wielka 27/29 m.3, 61-775 Poznań

07

Pracownia Architektoniczna Czora&Czora Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice

08

WXCA Sp. z o.o. ul Bracka 18 lok. 62, 00-28 Warszawa

09

JEMS Architekci Spółka z o.o., ul. Jurija Gagarina 28a, 00-754 Warszawa

10

SBS Engineering Grup Sp. z o.o., ul. Olszanicka 1, 30-241 Kraków

11

Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński, ul. Ostroga 2/1, 60-349 Poznań

12

Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański, ul. Mostowa 25/34, 61-854 Poznań

13

NADO PIOTR JASIULEWICZ, ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław

14

1)ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań

2)SKI Studio Błażej Szurkowski, oś. Leśne 14D/169, 62 -028 Koziegłowy

15

ALBRACO Sp. z o.o., ul. Sierpnia 74, 90-646 Łódź

16

M.O.C. Architekci sp. z o.o., sp. k. , pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

17

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k., ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków

18

Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., ul. Słonecznikowa 8a/2, 30-213 Kraków

19

Front Architects Wojciech Krawczuk ul. Owsiana 17, 61-666 Poznań

20

Urba Architects Sp. z o.o., ul. Kamienna 43b/5, 31-403 Kraków

21

Kallan Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 3/10, 00-339 Warszawa

22

Pracownia Autorska i Biuro Prawne H.J.Buszkiewicz sp. z o.o. Jana Matejki 68, 60-772 Poznań

23

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS, Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

24

AKE Studio sp. z o.o. sp. k. Ul. Mickiewicza 34j, 39-400 Tarnobrzeg

25

DEDECO Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 8/41a, 70-471 Szczecin

26

MXL4 Sp. z o.o., Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A, 70-342 Szczecin

27

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA” – Pracownia Architektoniczna – Architekci i Inżynierowie, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań

28

3XA Sp. z o.o., al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wrocław

29

BCM Architekci Sp. z o.o., Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław

30

MH Architekci sp. z o.o., ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a m 48, 00-621 Warszawa

31

Atelier Leogler Architekci Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 84/58, 30-023 Kraków

32

CDF Architekci Sp. Z o.o. Sp. K., Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań

33

Federacyjne Biuro Architektoniczne Sp. zo.o sp. k., Al. Piastów 1/3, 70-325 Szczecin

34

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław

35

Indo sp. z o.o. ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków

36

Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o., ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa

37

mokap architekci Jakub Jacuński, ul. Kolejowa 13 lok. 5, 60-717 Poznań

UWAGA

Organizator konkursu informuje, że zgodnie z pkt. III.6 Regulaminu Konkursu, podmiot składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje do SARP Oddz. Gorzów Wlkp., który w imieniu zamawiającego przeprowadza konkurs, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej. Podmiot składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi uczestnikami konkursu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

W imieniu Organizatora konkursu
Dariusz Górny
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki: