KONKURS SARP nr 997

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie o wynikach konkursu, które ukazało się w dzienniku UE.

Załączniki:

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

I MIEJSCE - NAGRODA – 30 000,00 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) oraz projektu wykonawczego.  

Praca oznaczona po zakodowaniu numerem: 12
Numer nadany przez uczestnika: 913753

Autorzy pracy: 
Architekt Grzegorz Stiasny, architekt Jakub Wacławek, inż. arch. Maria Lityńska, inż. arch. Piotr Gińda, 

współpraca: 
tech. Arch. Alicja Ostafin, 

konsultacje:
inż. Artur Sieczkowski, inż. Robert Kwiatkowski, inż. Jacek Grochowski, inż. Maciej Jeżewski

Podmiot: 
ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o.o., ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę

Pobierz opis pracy

Nagrodę przyznano za:

II Nagroda – PRACA NR 07
NAGRODA – 20 000,00 zł

Praca oznaczona po zakodowaniu numerem: 07
Numer nadany przez uczestnika: 190609

Autorzy pracy: 
Jarosław Romański, Jacek Sołgała, Daria Tarara, Anna Szymańska Cabała

Podmiot: 
AC Studio Jacek Sołgała Jarosław Romański s.c. ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 Poznań

Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę

Pobierz opis pracy

Nagrodę przyznano za:

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na częściowe niedostosowanie powierzchniowe pomieszczeń budynku do potrzeb instytucji, a ponadto na niezbyt trafione parametry, kompozycję i funkcjonalność placu przed wejściem głównym do budynku.

III Nagroda – PRACA NR 09
NAGRODA – 10 000,00 zł

Praca oznaczona po zakodowaniu numerem: 09
Numer nadany przez uczestnika: 987842

Autorzy pracy: 
Piotr Kuczyński, Ewa Kuryłowicz, Maria Saloni-Sadowska, Katarzyna Flasińska-Rubik

Współpraca: 
Aleksander Krauze, Marcin Kitala, Piotr Prokopowicz, Tomasz Pniewski, Paweł Nowak,

Konsultacje: 
Roger Preston Polska, Jarosław Tyszko, Mariola Tatarczak

Podmiot: 
Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o., ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa

Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę Kliknij, aby pobrać planszę

Pobierz opis pracy

Praca nagrodzona za:

Więcej informacji »

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Informację dodano: | Aktualizacja:

Informacja o wynikach konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskiego wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego.

Załączniki:

Transmisja na żywo

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniu 07 grudnia o godzinie 18:00 na kanale YOUTUBE odbędzie się transmisja z uroczystości ogłoszenia wyników i rozkodowania prac w konkursie na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO
ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO
OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

link do transmisji poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=iZ8E7NH7Who&feature=youtu.be

Serdecznie zapraszamy.

ZMIANY DO REGULAMINU KONKURSU

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zmiana dotyczy Rozdziału VIII – Nagrody - pkt. 6

Przed zmianą:
Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Po zmianie:
Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP – maksymalnie 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, ale nie krócej niż 15 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

OGŁOSZENIE

Informację dodano: | Aktualizacja:

Informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników i rozkodowanie prac zgłoszonych na konkurs

OPRACOWANIE KONCEPCJI SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO 

ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

WRAZ Z OTOCZENIEM URBANISTYCZNYM 

nastąpi dnia 07 grudnia 2020 o godzinie 18:00 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia dotyczące zgromadzeń, przy braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, planujemy zapewnić transmisję online z wydarzenia, a link do niej zamieścimy na stronie konkursu w godzinach przedpołudniowych w poniedziałek 07 grudnia 2020.

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Wszystkie pytania i odpowiedzi w jednym dokumencie można pobrać tutaj.

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Poniżej przedstawiono listę podmiotów, których wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego przeszły pozytywną weryfikację. Gratulujemy i zapraszamy uczestników do zadawania pytań i składania prac konkursowych.

Więcej informacji »

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniu 09.10.2002 r. zostało ogłoszone ogłoszenie o sprostowaniu w konkursie. Proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej. Ogłoszenie w załączeniu.

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Na podstawie pkt. III.14 Regulaminu Konkursu, Sąd Konkursowy informuje o otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Otwarcie wniosków nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu do ich składania, tj. dnia 08 października 2020 r. po godz. 15:00.

Więcej informacji »

Zmiana terminów

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NOWY TERMIN 08.10.2020) ORAZ POTWIERDZENIA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie. W Regulaminie konkursu po modyfikacji zmiany terminów z dnia 05.10.2020 zaznaczono kolorem brązowym

Sprostowanie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. "Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego".

Zmiana dotyczy zmiany terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Uwaga

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANA REGULAMINU W ZAKRESIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ORAZ W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Szanowni Państwo

w załączeniu przekazujemy, opublikowane w dniu dzisiejszym, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz w zakresie wiedzy i doświadczenia. W załączeniu Regulaminu konkursu po modyfikacji (zmiany z dnia 24.09.2020 zaznaczono kolorem czerwonym) oraz załącznik Nr 3 po modyfikacji (zmiany z dnia 24.09.2020 zaznaczono kolorem czerwonym).

Zmiany terminów

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NOWY TERMIN 06.09.2020 06.10.2020 08.10.2020) ORAZ POTWIERDZENIA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie. W Regulaminie konkursu po modyfikacji zmiany terminów z dnia 29.09.2020 zaznaczono kolorem zielonym.

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni państwo informujemy, że w sekcji: pytania i odpowiedzi pojawiły się nowe odpowiedzi.

Sprostowanie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni państwo,

w załączeniu przekazujemy, opublikowane w dniu dzisiejszym, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego”.

Zmiana dotyczyła błędnego adresu internetowego.

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Skarb Państwa
Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
oraz
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp.

OGŁASZAJĄ

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY ZE SKŁADANIEM WNIOSKÓW
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY
URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Terminy:

ogłoszenie konkursu - do 10.09.2020 r.
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 02.10.2020 r. 06.10.2020 r. 08.10.2020 r.
składanie prac konkursowych - do 02.12.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU.

Życząc wspaniałych pomysłów, owocnej pracy i powodzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Ogłoszenie jest również dostępne w biuletynie UE: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432764-2020:TEXT:PL:HTML