KONKURS SARP nr 997

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Pytania i odpowiedziAktualizacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

W sekcji pytania i odpowiedzi zamieściliśmy nowe odpowiedzi na pytania.

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Poniżej przedstawiono listę podmiotów, których wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego przeszły pozytywną weryfikację. Gratulujemy i zapraszamy uczestników do zadawania pytań i składania prac konkursowych.

Więcej informacji »

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniu 09.10.2002 r. zostało ogłoszone ogłoszenie o sprostowaniu w konkursie. Proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej. Ogłoszenie w załączeniu.

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Na podstawie pkt. III.14 Regulaminu Konkursu, Sąd Konkursowy informuje o otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Otwarcie wniosków nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu do ich składania, tj. dnia 08 października 2020 r. po godz. 15:00.

Więcej informacji »

Zmiana terminów

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NOWY TERMIN 08.10.2020) ORAZ POTWIERDZENIA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie. W Regulaminie konkursu po modyfikacji zmiany terminów z dnia 05.10.2020 zaznaczono kolorem brązowym

Sprostowanie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. "Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego".

Zmiana dotyczy zmiany terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Uwaga

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANA REGULAMINU W ZAKRESIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ORAZ W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Szanowni Państwo

w załączeniu przekazujemy, opublikowane w dniu dzisiejszym, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz w zakresie wiedzy i doświadczenia. W załączeniu Regulaminu konkursu po modyfikacji (zmiany z dnia 24.09.2020 zaznaczono kolorem czerwonym) oraz załącznik Nr 3 po modyfikacji (zmiany z dnia 24.09.2020 zaznaczono kolorem czerwonym).

Zmiany terminów

Informację dodano: | Aktualizacja:

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NOWY TERMIN 06.09.2020 06.10.2020 08.10.2020) ORAZ POTWIERDZENIA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego” w zakresie zmiany terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie. W Regulaminie konkursu po modyfikacji zmiany terminów z dnia 29.09.2020 zaznaczono kolorem zielonym.

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni państwo informujemy, że w sekcji: pytania i odpowiedzi pojawiły się nowe odpowiedzi.

Sprostowanie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni państwo,

w załączeniu przekazujemy, opublikowane w dniu dzisiejszym, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu do konkursu pn. „Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego”.

Zmiana dotyczyła błędnego adresu internetowego.

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Skarb Państwa
Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
oraz
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp.

OGŁASZAJĄ

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY ZE SKŁADANIEM WNIOSKÓW
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY
URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Terminy:

ogłoszenie konkursu - do 10.09.2020 r.
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 02.10.2020 r. 06.10.2020 r. 08.10.2020 r.
składanie prac konkursowych - do 02.12.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU.

Życząc wspaniałych pomysłów, owocnej pracy i powodzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Ogłoszenie jest również dostępne w biuletynie UE: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432764-2020:TEXT:PL:HTML