Jesteś tutaj: Home »

Wycieczka na Ukrainę

2019-03-05

Ogłoszenie

medium_news_header_34.jpg

Oddział Gorzowski SARP organizuje ośmiodniową (27.04 - 04.05.2019) wycieczkę
architektoniczną szlakiem polskich korzeni po zachodniej Ukrainie. Zapraszamy członków SARP
oraz osoby zaprzyjaźnione. Rozpoczynamy we Lwowie wieczorem 27 kwietnia. Cena wycieczki
wynosi 1400,00 zł.* Członkom Oddziału Gorzowskiego SARP pokrywamy koszty dojazdu na
miejsce zbiórki i koszty powrotu do domu**. W programie wycieczki jest zwiedzanie m.in. Lwowa,
Stanisławowa, Czerniowców, Kamieńca Podolskiego, Zbaraża, Krzemieńca, oraz zamków słynnej
Złotej Podkowy Lwowskiej: Oleska, Złoczowa, Podhorców. W planach jest też rejs statkiem po
Dniestrze.
http://www.gorzow.sarp.org.pl/aktualnosci/wycieczka-na-ukraine
Cena wycieczki obejmuje:
1. Zakwaterowanie w hotelach, w pokojach dwuosobowych, wraz ze śniadaniami. (Dopłata do
pokoju jednoosobowego wynosi ok. 360* zł.)
2. Obiady.
3. Przejazdy autokarem.
4. Usługę polskojęzycznego przewodnika, usługę przewodników muzealnych.
5. Rejs po Dniestrze.
6. Ubezpieczenie dla osób w wieku poniżej 70 lat (w ukraińskiej firmie ubezpieczeniowej)
obejmujące koszty leczenia w wysokości 30000,00 EUR oraz wypłatę odszkodowania
w wysokości 10000,00 UAH w przypadku nieszczęśliwego wypadku.
Cena nie obejmuje:
1. Dojazdu na miejsce zbiórki i powrotu do domu (członkowie Oddziału Gorzowskiego SARP
korzystają w tym wypadku z dofinansowania SARP na przejazd kolejowy**). Cena biletu na
pociąg relacji Szczecin-Przemyśl i Przemyśl-Lwów to ok.140* zł w jedną stronę.
2. Ubezpieczenia na czas dojazdu na miejsce zbiórki i powrotu do domu.
Ubezpieczenia dla osób w wieku równym i powyżej 70 lat, które muszą się ubezpieczyć
indywidualnie.
Dodatkowego ubezpieczenia w polskiej firmie ubezpieczeniowej, które można wykupić na
odrębny wniosek.
3. Kolacji
4. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i na imprezy w wysokości ok. 440 UAH (ok. 63* zł
za wszystkie bilety).
Harmonogram wycieczki
27.04. Dojazd do Lwowa.
1. 27.04. Przejazd z Dworca Kolejowego we Lwowie do Hotelu „Rius”.
2. 28.04. Śniadanie w Hotelu „Rius”, zwiedzanie Lwowa (wycieczka piesza i autokarowa)
obiad, nocleg w Hotelu „Rius”.
3. 29.07. Śniadanie w Hotelu „Rius”, przejazd do Rohatynia, zwiedzanie Rohatynia,
przejazd do Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk), zwiedzanie Stanisławowa, obiad,
przejazd do Jaremczy, zwiedzanie Jaremczy, przejazd do Czerniowiec, nocleg w Hotelu
„Koral”.
4. 30.04. Śniadanie w Hotelu „Koral”, zwiedzanie Czerniowców, w tym Uniwersytetu, obiad,
przejazd do Chocimia, zwiedzanie Twierdzy Chocimskiej, przejazd do Okopów Świętej
Trójcy, zwiedzanie Okopów Świętej Trójcy, przejazd do Kamieńca Podolskiego, nocleg
w „Hotelu 7 Dni”.
5. 01.05. Śniadanie w Hotelu „7 Dni”, zwiedzanie Kamieńca Podolskiego, zwiedzanie
Twierdzy Kamienieckiej, obiad, przejazd do Starej Usznicy, rejs po Dniestrze do Bakoty,
zwiedzanie Bakoty, nocleg w Hotelu „7 Dni”.
6. 02.05. Śniadanie w Hotelu „7 Dni”, przejazd do Skały Podolskiej, zwiedzanie Skały
Podolskiej, przejazd do Czortkowa, zwiedzanie Czortkowa, obiad, przejazd do Zbaraża,
zwiedzanie Zbaraża, zwiedzanie Zamku Zbaraskiego, przejazd do Krzemieńca, nocleg
w Hotelu „Kalina”.
7. 03.05. Śniadanie w Hotelu „Kalina”, zwiedzanie Krzemieńca, Przejazd do Oleska,
zwiedzanie Zamku w Olesku, przejazd do Podhorców, zwiedzanie Zamku w Podhorcach,
przejazd do Złoczowa, zwiedzanie zamku w Złoczowie, obiad, przejazd do Swirza,
zwiedzanie Zamku w Świrzu, przejazd do Lwowa, nocleg w Hotelu „Rius”.
8. 04.05. Śniadanie w Hotelu „Rius”, przejazd na Dworzec Kolejowy we Lwowie.
04.05. Powrót do domu.
Zgłoszenia na wycieczkę należy dokonać via mail na adres gorny61@gmail.com, podając:
1. imię i nazwisko (imiona i nazwiska), numer telefonu i adres mailowy,
2. sposób ubezpieczenia (gwarantowany lub dodatkowy),
3. sposób dotarcia na miejsce zbiórki (indywidualnie lub wspólny przejazd pociągiem),
4. sposób zakwaterowania (pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy, miejsce w pokoju
dwuosobowym),
5. sposób dotarcia do domu (indywidualnie lub wspólny przejazd pociągiem).
Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie do dnia 15 marca przedpłaty w wysokości minimum
400,00 zł (za jedną osobę) na konto:
03 1140 2017 0000 4602 1195 8560 w mBanku z podaniem tytułu wpłaty: „Wycieczka Ukraina”.
Całość kwoty należy uiścić do 10 kwietnia 2019 r.
* Cena ustalona jest na podstawie średniego kursu UAH w dniu 25 lutego 2019 r.
** Warunkiem uzyskania dofinansowania jest opłacenie składek członkowskich SARP.

Szczegóły trasy można poznać w załączonych Mapach Google.
Na mapach tych można w lewym panelu aktywować całe zbiory danych (warstwy) jak
i poszczególne dane (trasy, znaczniki miejsc). Znaczniki można aktywować również bezpośrednio
na mapie, klikając na nie. W opisach znaczników miejsc znajdują się linki do informacji o tych
miejscach.

https://drive.google.com/open?id=1oMUSUcva4RqSd48ArJVNs-iZl9r4fH_k&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=16Bkct6LQNMY7dpwb6bREhNYnWL39vdaL&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1GGvcrVctUxYN-qtiLsAN5uTYKwiSqL_T&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1SM7UO0ZuyZgZs3RIKWKw39XgI2N5hoza&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1QV0oQxR3t5sc1bD_HmB07Wy-i2jt2Pw3&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=16tu3x0G1ur8epduDvp-ww-agJoWMry2D&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1MjW6pap4oQi5KnLlih3JDM-3vIZkU_Fq&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1NXg_7uEg2i7u0r3qgGfzmX3Yc1OdjrZ3&usp=sharing