Jesteś tutaj: Home »

Konkurs Centrum STOS

medium_news_header_8.jpg

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Politechnika Gdańska przystąpiła do realizacji zadania i ogłosiła
konkurs na „opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS
(Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku.”

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Politechniki Gdańskiej, pod adresem:
http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=05488

Skład Sądu konkursowego przedstawia się następująco:

1.       mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice

2.       mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, sędzia referent, SARP Warszawa

3.       prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury PG

4.       mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku

5.       prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji PG

6.       prof. Henryk Krawczyk, Dyrektor Centrum Informatycznego TASK

7.       mgr inż. Mariusz Miler, Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury PG

8.       mgr inż. Sławomir Połomski, Centrum Informatyczne TASK


Nagrody:
I nagroda – pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 PLN

III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 PLN

Wysokość nagród została podana w wartości brutto.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
i prosimy o przekazanie informacji architektom zrzeszonym w Państwa oddziałach.


Z poważaniem

Anna Gerlach

Biuro Kanclerza

Gmach Główny, pok. 215

tel. 058 347 12 15

kom. 664 164 401

faks 058 347 14 15

anna.gerlach@pg.gda.pl

LOGO-2013-MINI

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

www.pg.edu.pl